SMS push

Marketing SMS rozwija się od wielu lat, jako że krótkie wiadomości tekstowe już od dawna stanowią jedną z najpopularniejszych i najszybszych metod codziennej komunikacji. Jednakże, podobnie jak każda inna forma reklamy – rządzi się swoimi prawami. Treść takiej wiadomości powinna być konkretna i atrakcyjna dla odbiorcy oraz nie może przy tym brzmieć sztucznie. W przypadku jeśli konsument odczuje, że oferta jest skierowana konkretnie do niego, spełnia jego oczekiwania i oddaje zainteresowania, znacznie bardziej chętniej z niej skorzysta. Ważne jest, by pamiętać, że dzisiejszy klient nie lubi być traktowany masowo, więc nawet jeśli prowadzimy kampanię na szeroką skalę, najlepiej jest skonfigurować ją tak, aby nie było tego widać na pierwszy rzut oka.

Reklama SMS to strategia spersonalizowana, co oznacza, że wiadomości nie są rozsyłane losowo, lecz trafiają na taki grunt, który wydaje się najbardziej podatny. Dzięki zgromadzonym informacjom, możemy tak skonstruować ofertę, aby odzwierciedlała cechy danego grona odbiorców. Wiadomość jest optymalizowana pod kątem wieku, płci, miejsca zamieszkania, a nawet zainteresowań i upodobań. W taki sposób komunikat pojawia się dokładnie u tej osoby, która najprawdopodobniej może nim być zainteresowana. To z kolei sprawia, że zarówno reklamodawca, jak i jej odbiorca są zadowoleni – wieść o marce się roznosi, a konsument otrzymuje informacje, które go interesują.

Nasze techniki targetowania:

  • Jakościowe
    Dokonujemy targetowania jakościowego, czyli przygotowana reklama SMS trafia do osób o sprecyzowanych zainteresowaniach oraz sposobach korzystania z internetu. Metoda ta uwzględnia także to z oferty jakiego operatora korzysta użytkownik, średnią miesięczną wysokość jego rachunku czy wybraną taryfę. Dzięki temu marketing SMS, który opracowujemy, dociera do grupy o cechach dokładnie sprecyzowanych przez naszego zleceniodawcę. W związku z tym, iż ten typ targetowania wyraźniej określa zainteresowania odbiorców, nie musi być ograniczony do wybranej lokacji.
  • Demograficzne
    Marketing SMS, który proponujemy naszym klientom, może także opierać się na określaniu demograficznych cech grupy docelowej. Reklama SMS, która została opracowana we współpracy z klientem, zostanie rozesłana do osób często korzystających z urządzeń mobilnych w danej lokalizacji. Grupa odbiorców, do której będziemy kierować treści promocyjne (SMS/MMS), będzie osobami o wybranej płci, wieku czy adresie zamieszkania. Dokładnie sprecyzowana rzesza potencjalnych klientów zwiększy skuteczność działań promocyjnych firmy.

– wiek

– płeć

– adres

– miejsce najczęstszej lokalizacji

– segment prywatny czy biznesowy
– taryfy operatorskie

– średniomiesięczna wysokość rachunku ARPU

– zainteresowania

– rodzaj poszukiwanych treści

– sposób użycia internetu

– model telefonu