Oferujemy możliwość instalacji Państwa apki na smartfonach w sieci T-mobile.

Preinstalacja – krok po kroku

  • Określenie terminali i wolumenu preinstalacji
  • Minimalny wolumen 70000 instalacji
  • Zgłoszenie aplikacji do testu T-Mobile według zasady, iż aplikacja musi być dostarczona w pierwszym miesiącu kwartału, poprzedzającego kwartał, z proces preinstalacji
  • Realizacja preinstalacji